Warszawska 196


budynek mieszkalny 36- rodzinny o wysokości V kondygnacji nadziemnych