Zasoby

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mechanik posiada w swoich zasobach 16 budynków mieszkalnych