Piękna 2


budynek mieszkalny wielorodzinny zakupiony od Przedsiębiorstwa Budowy Linii Kablowych w Warszawie (klatki I, II i III) wybudowany w 1972 roku. W 1997 roku powstał budynek mieszkalny wielorodzinny dobudowany do ściany szczytowej istniejącego budynku od strony ulicy Kościuszki. W budynku zostały zagospodarowane miejsca na lokale użytkowe