Błonie 5


budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami w piwnicach budynku