Kontakt

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 
ul.Piękna 2/51, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Numery rachunków bankowych:

Bank PKO BP                   80 1020 4476 0000 8202 0018 1412

Bank Santander BP S.A.  90 1500 1663 1216 6002 6008 0000

Bank Spółdzielczy             22 9226 0005 0001 0000 2000 0010

 

Godziny pracy biura:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

Adresy poczty elektronicznej:

Biuro Spółdzielni: biuro@smmechanik.pl

Rada Nadzorcza Spółdzielni: rada.nadzorcza@smmechanik.pl

 

Biuro: tel. (25) 758 69 12, 882 918 503

Inspektor ds. budowlanych i eksploatacji: 784 503 518

 

Pozostałe telefony:

Konserwator tel. 603 056 798 - 7 dni w tygodniu w godz. 600-2200

(awarie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 

Internet i telewizja:

Awarie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smmechanik.pl oraz pod nr tel. 664 158 244 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
*:
Weryfikacja:
4 razy 2  =  wpisz wynik