Organy Spółdzielni

 

Władze Spóldzielni Mieszkaniowej "Mechanik" składają się z następujących organów:

1. Walne zgromadzenie

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd Spółdzielni