Aktualności

Przerwy w dostępie do TV kablowej i Internetu 08.01.2021, 10:08

Szanowni Państwo,

Przystępujemy do wymiany urządzeń służących do obsługi świadczenia usług telekomunikacyjnych. W związku z powyższym w dniach 11 - 22 stycznia 2021r mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dosyle sygnału telewizyjnego i dostępu do Internetu. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

Informacja dot. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujących od dnia 1 maja 2020 roku. 20.04.2020, 09:39

 

Szanowni Państwo. 

 

W związku ze znacznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obowiązkiem ich pokrycia dochodami pochodzącymi z opłat  pobieranych od mieszkańców, na mocy Uchwały Nr VII.182.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4550),  od dnia 1 maja 2020 r.  stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą jak poniżej: 

 

I. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 28 zł za miesiąc, za mieszkańca - za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
    i odbieranymi w sposób selektywny 
  • 56 zł za miesiąc, za mieszkańca (stawka opłaty podwyższonej), jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

 

II. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady    komunalne (dot. lokali usługowych)

1.  które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1)   za worek o pojemności           120 l  – w wysokości   18,19 zł     

2)   za worek o pojemności           240 l  – w wysokości   36,38 zł                 

3)   za pojemnik o pojemności   1 100 l  – w wysokości   58,20 zł               

4)   za pojemnik o pojemności   1 500 l – w wysokości    79,36 zł               

5)   za pojemnik o pojemności   2 000 l  – w wysokości  105,81 zł                 

6)   za pojemnik o pojemności   5 000 l  – w wysokości  264,54 zł               

7)   za pojemnik o pojemności   7 000 l  – w wysokości  370,36 zł,

 

Na wzrost kosztów, o których mowa na wstępie, miały wpływ m.in.: 

 

  1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1592) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1579) wpływających na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów i koszt świadczenia usługi,

  2. transport i zagospodarowanie odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, których ceny w ostatnim czasie wzrosły dwu-, a nawet trzykrotnie,

  3. rzeczywista ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców na terenie miasta  Mińsk  Mazowiecki, która w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacząco wzrosła,

  4. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wypłacanego osobom wykonującym czynności   związane z realizacją odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych. 

 

Źródło:

https://www.minsk-maz.pl/983,kwiecien-2020?tresc=18483

Wprowadzenie nowego „Regulaminu wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym” 10.12.2019, 09:54

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” nr 10/2019 z dnia 21.10.2019r. wprowadzony został „Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym”, który zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020r.   Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który znajduje się w zakładce ‘dokumenty’.

PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI (PWI) 04.06.2019, 09:17

PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI (PWI)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” informuje, że została uruchomiona aplikacja internetowa pod nazwą PWI (PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI), za pomocą której możliwy jest zdalny podgląd rozrachunków konta opłat za użytkowanie lokali (zakładka- logowanie do PWI).

 

Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych oraz użytkowników miejsc postojowych o osobiste zgłaszanie się z dokumentem tożsamości do biura Spółdzielni w każdy:

poniedziałek w godz. 800-1900

wtorek-piątek w godz. 800 - 1600

 

Celem uzyskania dostępu do aplikacji PWI, odebrania loginu i hasła.

 

KORZYSTANIE Z  W/W  APLIKACJI, NIE JEST OBOWIĄZKOWE, lecz w przyszłości będzie ona wykorzystywana również do komunikacji z Członkami Spółdzielni.

Zasady utrzymania porządku po zwierzętach domowych 17.05.2019, 13:01

Informujemy, że z dniem 07 marca 2019 roku weszła w życie odpłatność za sprzątanie po zwierzętach domowych należących do mieszkańców naszych zasobów, którzy nie wykonują tego obowiązku.

SEGREGOWANIE ODPADÓW - WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI. 05.12.2018, 12:00

SEGREGOWANIE ODPADÓW - WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI.

Szanowni Państwo

 

Prosimy o zapoznanie się z korespondencją otrzymaną od Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "MECHANIK"

 

 

Czytaj więcej

Ulga dla rodzin wielodzietnych w opłatach za odbiór odpadów komunalnych. 07.02.2019, 14:48

Na podstawie Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 z późn. zm.)

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nowe oświadczenia o ilości osób zamieszkujących lokal. Oświadczenie można pobrać na stronie internetowej Spółdzielni lub w biurze Spółdzielni ul. Piękna 2/51 w Mińsku Mazowieckim
w godzinach

- w każdy poniedziałek w godzinach 800-1900

-od wtorku do piątku w godzinach 800-1600

1-10 z 10