Aktualności

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. 21.06.2023, 00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.70.27.2023/4 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.05.2023 r. w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki zatwierdzonej decyzją z dnia 21 lipca 2021r. znak: WA.RZT.70.83.2021/9 i zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki Informujemy, że w okresie od 25 maja 2023r. do 24 maja 2024r. obowiązuje nowa taryfa: Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”

 

Informujemy, że w okresie od 25 maja 2023r. do 24 maja  2024r. obowiązuje nowa taryfa:

 

Okres obowiązywania

       Wielkość cen i stawek opłat               (ceny brutto)

woda

ścieki

woda + ścieki

25.05.2023r. 24.05.2024r.

4,76

5,28

10,04

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”

PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI (PWI) 04.06.2019, 09:17

PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI (PWI)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” informuje, że została uruchomiona aplikacja internetowa pod nazwą PWI (PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI), za pomocą której możliwy jest zdalny podgląd rozrachunków konta opłat za użytkowanie lokali (zakładka- logowanie do PWI).

 

Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych oraz użytkowników miejsc postojowych o osobiste zgłaszanie się z dokumentem tożsamości do biura Spółdzielni w każdy:

poniedziałek w godz. 800-1900

wtorek-piątek w godz. 800 - 1600

 

Celem uzyskania dostępu do aplikacji PWI, odebrania loginu i hasła.

 

KORZYSTANIE Z  W/W  APLIKACJI, NIE JEST OBOWIĄZKOWE, lecz w przyszłości będzie ona wykorzystywana również do komunikacji z Członkami Spółdzielni.

Zasady utrzymania porządku po zwierzętach domowych 17.05.2019, 13:01

Informujemy, że z dniem 07 marca 2019 roku weszła w życie odpłatność za sprzątanie po zwierzętach domowych należących do mieszkańców naszych zasobów, którzy nie wykonują tego obowiązku.

1-5 z 5