Aktualności

Dyżury Członków Rady Nadzorczej 03.02.2023, 13:12

 Szanowni Państwo

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” informuje, że od dnia 6 lutego 2023 roku, Członkowie Rady będą do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w godz. 1800-1900. Dyżur odbywał się będzie w burze Spółdzielni. Oczekujemy na konstruktywne głosy, które pomogą w sprawnym zarządzaniu Spółdzielnią.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”

Zmiana cen za wodę i ścieki 06.08.2021, 12:44

Na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.70.83.2021/9 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki

 Informujemy, że w okresie od 06 sierpnia 2021r. do 05 sierpnia 2022r. obowiązują nowe taryfy:

 

 

Okres obowiązywania

       Wielkość cen i stawek opłat               (ceny brutto)

woda

ścieki

Woda + ścieki

06.08.2021r. 05.08.2022r.

4,15

4,72

8,87

 

INTERNET 31.03.2021, 12:09

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w wyniku dokonanej modernizacji sieci podnosimy podstawową prędkość łączy do 100 Mb/s.

Z dniem 01 maja 2021 roku miesięczny abonament za tę usługę wynosić będzie 39,36 zł brutto. Dostępne będą również pakiety do 200 Mb/s i 400 Mb/s. Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni. Zgodnie z Regulaminem w ciągu miesiąca przysługuje Państwu prawo rezygnacji z usługi.

Wprowadzenie nowego „Regulaminu wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym” 10.12.2019, 09:54

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że na mocy Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” nr 10/2019 z dnia 21.10.2019r. wprowadzony został „Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym”, który zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020r.   Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który znajduje się w zakładce ‘dokumenty’.