Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 14.10.2019 14.10.2019 304 kB 345
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 20.05.2017 238 kB 467
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 269
Regulamin Rady Nadzorczej 28.06.2016 161 kB 742
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 375
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 501
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 711
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 27.05.2015 60 kB 927
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 869
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 857
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 384
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 852
Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym. 10.12.2019 138 kB 201
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 24.01.2019 25.09.2018 458 kB 901
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 263
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 19.05.2020 214 kB 315
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 19.05.2020 141 kB 147
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnych – rodziny wielodzietne 02.07.2020 181 kB 150
Oświadczenie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. 19.05.2020 207 kB 218
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 17.09.2019 191 kB 265
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu. 06.04.2021 01.04.2021 170 kB 99
Cennik usług telekomunikacyjnych 09.11.2021 90 kB 28