Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 14.10.2019 14.10.2019 304 kB 306
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 20.05.2017 238 kB 447
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 245
Regulamin Rady Nadzorczej 28.06.2016 161 kB 723
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 357
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 488
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 676
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 27.05.2015 60 kB 904
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 847
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 841
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 365
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 812
Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym. 10.12.2019 138 kB 182
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 24.01.2019 25.09.2018 458 kB 843
Cennik usług telekomunikacyjnych 31.03.2021 90 kB 309
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 228
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 19.05.2020 214 kB 270
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 19.05.2020 141 kB 123
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnych – rodziny wielodzietne 02.07.2020 181 kB 131
Oświadczenie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. 19.05.2020 207 kB 192
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 17.09.2019 191 kB 235
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu. 06.04.2021 01.04.2021 170 kB 62