Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 14.10.2019 14.10.2019 304 kB 70
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu - deklaracja o odpadach komunalnych. 12.09.2019 214 kB 160
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu dla rodzin wielodzietnych - deklaracja o odpadach komunalnych. 15.01.2019 261 kB 95
Oświadczenie o posiadaniu karty dużej rodziny - odpady komunalne 12.09.2019 207 kB 55
Oświadczenie o deklarowanej ilości odpadów komunalnych - LOKALE UŻYTKOWE 12.09.2019 218 kB 92
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 17.09.2019 191 kB 66
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 73
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 20.05.2017 238 kB 291
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 509
Regulamin Rady Nadzorczej 28.06.2016 161 kB 543
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 192
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 338
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 27.05.2015 60 kB 700
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 691
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 682
Regulamin porządku domowego 17.05.2019 167 kB 607
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 222
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 24.01.2019 25.09.2018 458 kB 569
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 19.11.2015 275 kB 612
Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym. 10.12.2019 138 kB 24
Cennik usług telekomunikacyjnych 21.02.2019 94 kB 146
Wypowiedzenie umowy na talawizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 60