Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 14.10.2019 14.10.2019 304 kB 709
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 25.05.2022 13.05.2022 2 MB 601
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 09.06.2022 490 kB 91
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 371
Regulamin Rady Nadzorczej 28.06.2016 161 kB 917
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 487
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 589
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 827
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 25.05.2022 171 kB 1074
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 1012
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 976
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 477
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 999
Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym. 10.12.2019 138 kB 303
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 14.10.2022 03.10.2022 405 kB 57
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 365
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 19.05.2020 214 kB 498
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 09.06.2022 281 kB 268
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnych – rodziny wielodzietne 02.07.2020 181 kB 241
Oświadczenie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. 19.05.2020 207 kB 301
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 35 kB 366
Oświadczenie o akceptacji opłat przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 37 kB 77
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu. 06.04.2021 01.04.2021 170 kB 256
Cennik usług telekomunikacyjnych 14.10.2022 01.10.2022 213 kB 207
Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni ws. pobierania opłat za umieszczenie reklam na częściach wspólnych nieruchomości. 10.02.2023 916 kB 32