Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 06.11.2023 14.10.2019 303 kB 1069
Regulamin Rady Nadzorczej 18.08.2023 30.06.2023 2 MB 1180
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 09.06.2022 490 kB 226
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 475
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 584
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 686
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 965
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 25.05.2022 171 kB 1217
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 1149
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 1095
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 607
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 1204
Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni ws. pobierania opłat za umieszczenie reklam na częściach wspólnych nieruchomości 10.02.2023 916 kB 146
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 02.02.2024 01.01.2024 194 kB 55
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 31.01.2024 01.01.2024 282 kB 51
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 35 kB 460
Oświadczenie o akceptacji opłat przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 37 kB 176
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 07.11.2023 03.10.2022 238 kB 213
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 06.04.2021 01.04.2021 170 kB 426
Cennik usług telekomunikacyjnych 14.10.2022 01.10.2022 213 kB 390
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 471