Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 06.11.2023 14.10.2019 303 kB 960
Regulamin Rady Nadzorczej 18.08.2023 30.06.2023 2 MB 1088
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 25.05.2022 13.05.2022 2 MB 709
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 09.06.2022 490 kB 180
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 442
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 551
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 651
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 921
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 25.05.2022 171 kB 1171
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 1107
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 1051
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 565
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 1154
Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni ws. pobierania opłat za umieszczenie reklam na częściach wspólnych nieruchomości 10.02.2023 916 kB 108
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 02.02.2024 01.01.2024 194 kB 12
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 31.01.2024 01.01.2024 282 kB 10
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 35 kB 426
Oświadczenie o akceptacji opłat przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 37 kB 145
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 07.11.2023 03.10.2022 238 kB 167
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 06.04.2021 01.04.2021 170 kB 385
Cennik usług telekomunikacyjnych 14.10.2022 01.10.2022 213 kB 328
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 434