Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 14.10.2019 14.10.2019 304 kB 471
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 25.05.2022 13.05.2022 2 MB 541
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 09.06.2022 490 kB 26
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 319
Regulamin Rady Nadzorczej 28.06.2016 161 kB 819
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 436
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 548
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 771
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 25.05.2022 171 kB 1006
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 931
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 912
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 427
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 919
Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym. 10.12.2019 138 kB 253
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 24.01.2019 25.09.2018 458 kB 999
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 309
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 19.05.2020 214 kB 410
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 09.06.2022 281 kB 211
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnych – rodziny wielodzietne 02.07.2020 181 kB 196
Oświadczenie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. 19.05.2020 207 kB 257
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 35 kB 313
Oświadczenie o akceptacji opłat przesyłanych drogą elektroniczną 21.03.2022 37 kB 29
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu. 06.04.2021 01.04.2021 170 kB 170
Cennik usług telekomunikacyjnych 09.11.2021 90 kB 107