Dokumenty

 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Mechanik" 14.10.2019 14.10.2019 304 kB 129
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 20.05.2017 238 kB 329
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej 16.07.2019 177 kB 108
Regulamin Rady Nadzorczej 28.06.2016 161 kB 597
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka RN 20.05.2017 189 kB 222
Regulamin ustalania wstępnego kosztu budowy 27.05.2015 61 kB 375
Regulamin porządku na terenie osiedla 27.05.2015 49 kB 550
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 27.05.2015 60 kB 769
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła Załącznik nr 1 10.05.2016 1021 kB 733
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 27.05.2015 81 kB 731
Regulamin przetargów na lokale 18.05.2017 421 kB 256
Regulamin porządku domowego 27.02.2020 281 kB 660
Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 19.11.2015 275 kB 652
Regulamin wydawania zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym. 10.12.2019 138 kB 65
Umowa o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do internetu. 24.01.2019 25.09.2018 458 kB 620
Cennik usług telekomunikacyjnych 19.05.2020 94 kB 57
Wypowiedzenie umowy na telewizję kablową/internet. 16.07.2019 175 kB 101
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym 19.05.2020 214 kB 32
Oświadczenie o ilości nieczystości stałych wytwarzanych w lokalu użytkowym 19.05.2020 141 kB 16
Oświadczenie o ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnych – rodziny wielodzietne 02.07.2020 181 kB 27
Oświadczenie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. 19.05.2020 207 kB 97
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 17.09.2019 191 kB 104