Aktualności

"Strefa Ruchu" Sosnkowskiego 10, Sosnowa 37A Napisał(a) Rafał Jarzębski (rafal.jarzebski) dnia 07.02.2019

Aktualności >>

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała analizy mającej na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych na terenie osiedli. Prace te musiały jednak mieć na względzie uwarunkowania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Niestety zachowanie wymaganych odległości od okien budynków mieszkalnych, granic działki oraz zapewnienie drożności dróg dojazdowych spowodowało, że wyznaczenie większej liczby miejsc okazało się nie możliwe. W celu zapewnienia porządku, oraz z powodu licznych głosów mieszkańców w tym zakresie zmuszeni byliśmy do podjęcia decyzji o wprowadzeniu na terenie osiedli regulacji w postaci „Stref ruchu”. Rozwiązanie to umożliwi interwencję służb Straży Miejskiej i Policji w przypadku łamania zasad parkowania.

Podjęte działanie  zapewni nam poprawę bezpieczeństwa bawiących się dzieci jak i pieszych. Pozwoli na bezkolizyjny dojazd dla pojazdów specjalnych, dojazd do garaży i miejsc postojowych. Wyeliminuje zintensyfikowane niszczenie zieleni. Uchroni nas również przed podjęciem czynności przez Nadzór Budowlany i inne organy do tego upoważnione w wyniku zgłoszeń, co miało już miejsce w przeszłości i spowodowało niepotrzebne koszty.

„Strefa Ruchu” obowiązuje od 12 kwietnia 2016r.

 

Zarząd

Wstecz

Edytowano: 07.02.2019 o 14:25