Aktualności

ZMIANY I PODWYŻKI W OPŁATACH ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2024 WROWADZANE PRZEZ URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI Napisał(a) Anna Wąsowska (anna.wasowska) dnia 06.12.2023

Aktualności >>

ZMIANY I PODWYŻKI W OPŁATACH ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2024 WROWADZANE PRZEZ URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI


UCHWAŁA NR LXV.572.2023 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwana dalej uchwałą wprowadza:


Podwyżki opłat dla mieszkańców domów jednorodzinnych z 28 złotych na 33 złote;


Wprowadza rozliczanie w budynkach wielorodzinnych na podstawie zużycia wody ustalając stawkę 12 złotych z 1 m³ zużytej wody;


Przedmiotowa metoda metoda budzi liczne kontrowersje oraz wątpliwości w praktycznym jej stosowaniu, ponadto podjęcie przedmiotowej uchwały nie było poprzedzone żadnymi konsultacjami z mieszkańcami miasta czy też zarządcami budynków. W szczególności kontrowersje wzbudza naliczanie opłaty z odczytu wodomierza głównego danego budynku nie zaś na podstawie odczytów z poszczególnych lokali. Do chwili obecnej Urząd Miasta Mińska Mazowieckiego nie zorganizował spotkania z zarządcami budynków aby wyjaśnić sporne kwestie oraz uzasadnić przyjęte rozwiązania.

 

Uchwała została zaskarżona przez jedną ze spółdzielni mieszkaniowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Wszelkie informacje dotyczące poniżej uchwały można uzyskać w Urzędzie Miasta tel. 25 759 53 61

 

Uchwała nr Nr.LXV.572.2023 w spr. opłaty za odpady

Wstecz

Edytowano: 08.01.2024 o 10:23